UkrProSport.ru

Дослідження мотиваційної основи занять плаванням

Відео: Як відучити собаку тягнути поводок і навчити собаку ходити поруч

Як і будь-який вид цілеспрямованої діяльності людини, заняття спортом, в тому числі плаванням, характеризуються певними цілями і мотивами (то, що спонукає до постановки та досягнення тих чи інших цілей) виконання цієї діяльності.
За визначенням К. К. Платонова, мотиви - це психічні явища, що стали побудниками до здійснення того чи іншого вчинку, дії, поведінки.
Завданням нашої роботи стало дослідження взаємозв`язку цілей і мотивів спортивної діяльності, аналіз мотиваційних компонентів у спортсменів різних спортивних кваліфікацій, їх динаміки в ході спортивного вдосконалення.
Основним методом дослідження було анкетування, яке проводилося періодично протягом 3 років, починаючи з квітня 1971 по листопад 1974 р деяких випадках при обстеженні ми користувалися такими методами, як спостереження і бесіди з початківцями спортсменами, їхніми тренерами і батьками. Всього піддано дослідженню 577 осіб (307 плавців вищих розрядів, 270 плавців від новачка до I розряду).
Отримані нами дані дозволили наочно порівняти мотиви занять плаванням у початківців плавців і плавців вищих спортивних розрядів. Відповіді були згруповані виходячи з шести мотиваційних компонентів: 1 - потягу, бажання, стремленія- II - інтереси- III - склонності- IV - убежденія- V - ціннісні орієнтації-VI - почуття обов`язку (таблиця).

Структура мотиваційних компонентів при заняттях плаванням спортсменів різної спортивної кваліфікації (%)
мотиваційні компонентиНовічкі- вік - 6-10 років-стаж занять - до 1 рокуПлавці III-II разрядов- вік - 9-13 років-стаж занять - 1-5 роківПлавці I розряду, кандидати в майстри спорту-вік - 13- 19 років-стаж занять - 3-8 роківМайстри спорту, майстри спорту міжнародного класу-вік - 17-25 років-стаж занять - 7-14 років
I. Потягу, бажання, прагнення
II. інтереси
III. схильності
IV. переконання
V. Ціннісні орієнтації
VI. Почуття обов`язку
72
16
12
-
-
-
38
40
18
4
-
-
16
26
24
8
11
15
22
8
14
14
24
18


Як видно з таблиці, у міру підвищення кваліфікації та стажу занять плаванням зростає міра переваги мотивації, пов`язаної з високим свідомістю, з самосвідомістю. Так, у новачків і спортсменів III і II розрядів переважають бажання і інтереси, т. Е. Мотиви, пов`язані з усвідомленими на занятті діями. У їх відповідях зазначалося, що вони хочуть стати сильніше, прагнуть бути схожими на видатних спортсменів, їм подобається займатися у воді цілий рік, бути в колективі і т. Д.
У відповідях плавців I розряду і кандидатів в майстри спорту до вказаних вище мотивів додаються такі, як бажання потрапити в збірну команду для участі в цікавих змаганнях, для поїздки в інші міста, виграш призів, усвідомлення необхідності тренувань, прагнення до постійного вдосконалення, почуття обов`язку перед колективом, що зобов`язує добре виступити на змаганнях. Такі відповіді вказують на переважання в мотиваційної основі нових компонентів: переконання, ціннісних орієнтацій, почуття обов`язку.
У майстрів спорту і майстрів міжнародного класу у великій кількості відповідей вказані такі мотиви, як переконання, ціннісні орієнтації, почуття обов`язку: «важливо успішно захищати честь Батьківщини, свого суспільства, області, міста» - «переконаний, що плавання міцно займає місце в моєму житті »-« привертає участь в цікавих змаганнях ». Є й такі мотиви, як, наприклад, «виграш цінних призів» і отримання інших винагород.
Отже, не окремий мотив або спонукальний акт, а цілісна система мотивів лежить в основі саморегуляції дій, поведінки плавців. Вона (ця система мотивів) змінюється, диференціюється в процесі занять, підкріплюється успіхами, або значимість її знижується в зв`язку з невдачами, розчаруваннями. Ось чому тренеру дуже важливо впливати на формування мотиваційної основи своїх учнів.
На першому етапі спортивного вдосконалення, коли в мотиваційній -структурі плавця переважають такі мотиви, як бажання, прагнення і інтереси, велику роль відіграють: створення в басейні і в залі загальної фізичної підготовки сприятливої для занять обстановки-виховні заходи, що допомагають учням усвідомити, що заняття плаванням вимагають нелегкою, кропіткої роботи-попереднє знайомство з труднощами навчально-тренувального процесу, виховання почуття власної гідності, схвалення і заохочення проявів волі, чу вства боргу і т. п.
На етапі спортивного вдосконалення плавців, вже виконали спортивні розряди, велике значення має розвиток виявлених в плаванні здібностей. У цей період перед тренером стоїть завдання формування у займаються плавців знань, що дозволяють їм зрозуміти, що тренувальний процес є не що інше, як адаптація до високої навантаженні. Чітке виклад програми тренувального процесу із зазначенням перспективних і конкретних цілей тренування, а також майбутніх труднощів при виконанні кожного завдання має супроводжуватися спонуканням до усвідомлення суб`єктивної цінності кожного заняття, виду роботи, вправи.
Працюючи з плавцями високих спортивних розрядів, тренер повинен сприяти тому, щоб перенесення великих навантажень усвідомлювалася ними не тільки з позицій особистої зацікавленості в досягненні спортивних перемог, а й як природна необхідність, зумовлена потребою кожного радянського спортсмена високого класу боротися за престиж радянського спорту.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Дослідження мотиваційної основи занять плаванням