UkrProSport.ru

Цілорічне планування тренування плавця

Відео: тренування в залі американського плавця Натана Адріана Nathan Adrian Dryland Workout
Цілорічне планування вивчено кілька краще. Зокрема, сформульовані основні закономірності придбання спортивної форми.
Оскільки розрізняють три фази спортивної форми (становлення, відносної стабілізації і тимчасової втрати) зручно виділяти і три періоди тренування:
підготовчий, що забезпечує становлення спортивної форми-
змагальний, що створює умови для її збереження і стабілізаціі-
перехідний, є сполучною ланкою між двома ступенями спортивного вдосконалення.
Підготовчий, змагальний і перехідний періоди становлять один тренувальний цикл.
Дані деяких досліджень свідчать про те, що для плавців високої кваліфікації оптимальна тривалість одного тренувального циклу дорівнює календарному року. Це дозволяє найбільш повно виконувати завдання, що випливають з закономірних зв`язків між процесами тренування і розвитку підготовленості плавця: краще протягом тривалого підготовчого періоду (до 8-8,5 місяці) здійснюється придбання спортивної форми, її стабілізація в численних стартах тримісячного змагального періоду і тимчасова втрата її в місячному перехідному періоді.
У підготовчому періоді необхідно виділяти два етапи: перший - загальний, другий - спеціальний.
На першому етапі головна увага приділяється загальній фізичній підготовці плавця. Для цього широко використовуються відповідні кошти як на суші (переважно на початку етапу), так і в воді. Використання коштів загальної фізичної підготовки призводить до тимчасового погіршення результатів у плаванні основним способом, низького рівня технічної майстерності (розвал стилю). Обсяг сумарної навантаження поступово і хвилеподібно збільшується і досягає піку до кінця першого етапу підготовчого періоду.
На другому етапі підготовчого періоду обсяг навантаження значно зменшується (в основному за рахунок загальної фізичної підготовки) - одночасно зростає частка специфічної навантаження, що складається з системи швидкісних вправ в плаванні основним способом. Цей прийом отримав назву звуження тренувального навантаження.
У змагальному періоді навантаження продовжує хвилеподібно знижуватися, зміст тренувальних занять стає ще більш специфічним: плавець бере участь в серії змагань, значимість яких поступово наростає. Загальна фізична підготовка в цьому періоді слугує підтримці досягнутого раніше рівня розвитку фізичних якостей (особливо сили) і є для спортсмена активним відпочинком.
Тренувальні та змагальні навантаження, незважаючи на відпочинки в мікроциклах, залишають серйозні, поступово нашаровуються сліди втоми. Спроба перейти до освоєння програми нового підготовчого періоду може привести до перетренування, до втрати бажання продовжувати спортивне вдосконалення. Тому перехідний період є об`єктивно необхідним сполучною ланкою між двома циклами розвитку спортивної форми.
Перехідний період планують у вигляді активного відпочинку, який перемикає спортсмена з напружених специфічних навантажень на полегшену загальну фізичну підготовку (туристські походи, рухливі і спортивні ігри, веслування та ін.). Дозування вправ і підбір засобів тренер погоджує зі спортсменом. Якщо виникла необхідність, в перехідному періоді проводять профілактику і лікування різних захворювань плавця.
Втілення на практиці одноціклового варіанти планування цілорічного тренування зустрічає ряд труднощів: віддаленість змагального періоду не стимулює своєчасного початку планомірної підготовки- збірні команди поповнюються кандидатами не два, а один раз в сезон-скорочується число можливих внутрішніх і міжнародних змагань та ін. Тому федерації плавання багатьох країн в одному календарному році планують по два тренувальних циклу, кожен з яких займає період близько шести місяців.
З 1961 р в СРСР утвердилася планування цілорічного тренування найсильніших плавців країни у вигляді здвоєного циклу за схемою: 1-й підготовчий, 1-й змагальний, 2-й підготовчий, 2-й змагальний і перехідний періоди. Причому перший напівцикл, що складається з першого підготовчого та змагального періодів, є фундаментом для другого напівцикл, на змагальний період якого падають найбільш відповідальні змагання року. Те, що протягом одного календарного року планувалося два напівцикл, дозволило в період з 1961 по 1964 р вісім разів повністю випробувати в принципі нову методику підготовки збірної команди країни до найбільш відповідальних змагань сезону. Ця методика зводиться до наступного:
1. Протягом кожного напівцикл сумарне навантаження (на суші і в воді) не повинна бути монотонною. Її слід змінювати хвилеподібно і так, щоб головний пік (за обсягом) падав на кінець першого етапу підготовчого періоду. Таке навантаження значно впливає на організм спортсмена, удосконалюючи діяльність всіх його органів і систем.
2. Зниження обсягу навантаження найкраще починати з першого місяця другого етапу підготовчого періоду, до кінця якого тренувальна робота буде займати у спортсмена приблизно вдвічі менше часу. Це «звуження» навантаження дозволяє акумулювати нервову і фізичну енергію плавця, необхідну йому для вирішення завдань змагального періоду.
3. З другого місяця другого етапу підготовчого періоду за рахунок зниження відсотка вправ із загальної фізичної підготовки і загального обсягу плавання необхідно значно збільшувати специфічне навантаження (обсяг швидкісних вправ, пропливає основним способом). В цей же час створюються найбільш сприятливі умови для вдосконалення техніки спортсмена, формування його стилю - індивідуальної манери плисти основним способом.
4. Ще більш специфічної повинна бути навантаження в змагальному періоді, коли спортсмен за 1,5-2 місяці приймає в середньому від 14 до 21 старту (в залежності від довжини основної дистанції) в серії з 6-9 серйозних змагань.
5. Протягом підготовчих періодів всіх напів закономірно погіршення результатів у плаванні на основну дистанцію, бо планується така тренувальна робота, яка розбудовує діяльність всіх органів і систем організму на новий лад.
6. Поступові кількісні накопичення, котрим присвячується означена підготовчий період, забезпечують якісний стрибок в змагальному періоді. У цьому легко переконатися, якщо проаналізувати динаміку результатів найсильніших плавців світу напередодні будь-якого з підсумкових змагань останніх років.
Таким чином, при плануванні цілорічного тренування майстрів по «здвоєному» циклу для досягнення вищих результатів необхідно після двомісячних занять загальною фізичною підготовкою передбачити 55-60-денну спеціальну підготовку в воді і півтора-двомісячне участь в серії відповідальних змагань.
Наводимо прийняту в СРСР форму планування для складання індивідуальних планів цілорічного тренування плавців високої кваліфікації (див. Табл. 3).

Відео: VLOG: Планування фітнесу. Щоденник тренувань.

Таблиця 3
розділи плануванняНавантаження по місяцяхРазом
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
I. Кількість занять
в воді
на суші і час, що відводиться для них в годинах
II. Обсяг вправ у воді
загальний (км)
основним способом плавання (км)
іншими способами плавання (км)
всього інтенсивно (км)
в тому числі:
а) в 1/2 сили
б) в 3/4 сили
в) в повну силу
III. Кількість пропливанія основній дистанції в повну силу
на тренуванні
на змаганнях
IV. Терміни проходження медичних оглядів
Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Цілорічне планування тренування плавця