UkrProSport.ru

Фізичні якості

фізичні якості

Відео: Введення в фізичні вправи

Однією з основних завдань, що вирішується в процесі фізичного виховання, є забезпечення оптимального розвитку фізичних якостей, притаманних людині. фізичними якостями прийнято називати вроджені (успадковані генетично) морфофункціональні якості, завдяки яким можлива фізична (матеріально виражена) активність людини, що одержує свій повний прояв в доцільною рухової діяльності (Л. П. Матвєєв, 1991). До основних фізичних якостей відносять м`язову силу, швидкість, витривалість, гнучкість і спритність.

Стосовно до динаміки зміни показників фізичних якостей вживаються терміни «розвиток» і «виховання». Термін розвиток характеризує природний хід змін фізичної якості, а термін виховання передбачає активне і спрямований вплив на зростання показників фізичної якості.

Відео: Кругова тренування. Швидкісно-силова тренування верху тіла.
У сучасній літературі використовують терміни «фізичні якості» і «фізичні (рухові) здібності». Однак вони нетотожні. У найзагальнішому вигляді рухові здібності можна розуміти як індивідуальні особливості, що визначають рівень рухових можливостей людини (В. І. Лях, 1996).

Основу рухових здібностей людини складають фізичні якості, а форму прояви - рухові вміння і навички. До руховим здібностям відносять силові, швидкісні, швидкісно-силові, рухово-координаційні здібності, загальну і специфічну витривалість. Необхідно пам`ятати, що, коли йдеться про розвиток сили м`язів або швидкості, під цим слід розуміти процес розвитку відповідних силових або швидкісних здібностей.
У кожної людини рухові здібності розвинуті по-своєму. В основі різного розвитку здібностей лежить ієрархія різних уроджених (спадкових) анатомо-фізіологічних задатків:

  • анатомо-морфологічні особливості мозку і нервової системи (властивості нервових процесів - сила, рухливість, врівноваженість, індивідуальні варіанти будови кори, ступінь функціональної зрілості її окремих областей та ін.);
  • фізіологічні (особливості серцево-судинної і дихальної систем - максимальне споживання кисню, показники периферичного кровообігу та ін.);
  • біологічні (особливості біологічного окислення, ендокринної регуляції, обміну речовин, енергетики м`язового скорочення і ін.);
  • тілесні (довжина тіла і кінцівок, маса тіла, маса м`язової і жирової тканини та ін.);
  • хромосомні (генні).

Відео: Які класи краще відвідувати щоб розвивати всі фізичні якості?

На розвиток рухових здібностей впливають також і психодинамічні задатки (властивості психодинамічних процесів, темперамент, характер, особливості регуляції і саморегуляції психічних станів і ін.).

Про здібності людини судять не тільки по його досягненням в процесі навчання або виконання будь-якої рухової діяльності, але і по тому, як швидко і легко він набуває ці вміння і навички.

Здібності виявляються і розвиваються в процесі виконання діяльності, але це завжди результат спільних дій спадкових і середовищних факторів. Практичні межі розвитку людських здібностей визначаються такими факторами, як тривалість людського життя, методи виховання і навчання і т.д., але зовсім не закладені в самих здібностях. Досить удосконалити методи виховання і навчання, щоб межі розвитку здібностей негайно підвищилися (Б. М. Теплов, 1961).

Для розвитку рухових здібностей необхідно створювати певні умови діяльності, використовуючи відповідні фізичні вправи на швидкість, на силу і т.д. Однак ефект тренування цих здібностей залежить, крім того, від індивідуальної норми реакції на зовнішні навантаження.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Фізичні якості