UkrProSport.ru

Основні положення сучасної методики тренування плавця

Відео: Плавання. Для початківців (Урок 1). Олександр Герасимов (eng subtitles)

Зміст спортивного тренування плавця
Тренування - складний педагогічний процес всебічного фізичного виховання спортсмена. Її головними завданнями є: зміцнення здоров`я займаються, гармонійний розвиток фізичних якостей, оволодіння спортивною технікою і тактикою, виховання моральних і вольових якостей, придбання тих практичних умінь і теоретичних знань, які необхідні для досягнення високих спортивних результатів. Тому в тренуванні плавця, як і в тренуванні спортсмена будь-який інший спеціальності, умовно виділяють наступні види підготовки: фізичну, технічну, тактичну, морально-вольову та теоретичну.
Фізична підготовка спрямована на розвиток і вдосконалення рухових здібностей плавця, які проявляються в різноманітних навичках і уміннях. До засобів фізичної підготовки відносяться: фізичні вправи, деякі види фізичної праці в умовах дотримання гігієнічних правил і норм (режим повсякденної діяльності, відпочинку, сну, харчування та ін.). Фізичну підготовку прийнято ділити на загальну і спеціальну.
Загальна фізична підготовка в СРСР розглядається як найбільш ефективний засіб оздоровлення пловца- гармонійного розвитку сили, швидкості, гнучкості, спритності та витривалості-розширення функціональних можливостей організму, збільшення емоційності занять-активного відпочинку.
Відомо, що тривалі заняття в зимових плавальних басейнах (з несприятливим мікрокліматом і водою, очищається хлором) можуть шкідливо позначатися на здоров`ї спортсмена. Виручає загальна фізична підготовка, якщо протягом всього року вона проводиться на свіжому повітрі: в лісі, в парку, на спортивному майданчику або стадіоні.
Не можна досягти всебічного атлетичного розвитку плавця, якщо вправи будуть виконуватися тільки в воді. Систематичне ж і спрямоване вдосконалення на суші сприяє ефективному розвитку всіх фізичних якостей плавця, і особливо таких, як сила, гнучкість і швидкість.
Зростання досягнень в спорті залежить від багатьох факторів, головним з яких є незмінне нарощування обсягу тренувальних навантажень. Якщо частина вправ спортсмен виконує в воді, а іншу - на суші, то сумарний обсяг застосовуваної їм навантаження закономірно зросте. Тому загальна фізична підготовка сприяє значному збільшенню обсягу тренувальних навантажень.
Виконання вправ тільки в воді з часом перетворює тренування плавця в одноманітне, нудне заняття. Інша справа, якщо коло засобів фізичної підготовки спортсмена розширюється шляхом виконання вправ на суші, запозичених з інших видів спорту - гімнастики, спортивних ігор і туризму.
На деяких етапах тренування плавцеві корисно відволіктися від занять у воді, відпочити від них, але в той же час зберегти досягнутий рівень підготовленості. У таких випадках вправи на суші використовуються у вигляді активного відпочинку.
Як показує досвід, в підготовці видатних майстрів водної доріжки застосовуються найрізноманітніші вправи на суші: ходьба, біг, гімнастика, елементи важкої атлетики, ігри, веслування, лижний спорт і ін. Важливо лише, щоб вправи на суші і характер їх виконання максимально точно відповідали завданням кожного з етапів підготовки спортсмена.
До загальної фізичної підготовки плавця відносяться вправи, що виконуються і в воді. Так, наприклад-вивчення і вдосконалення всіх способів плаванія- вивчення і випробування варіантів всіх способів плаванія- тренувальні вправи в комплексному плаваніі- рухливі ігри на воді-водне поло і елементи фігурного плавання.
Цей розділ тренування отримав назву загальної плавальної підготовки спортсмена. Загальна плавальна підготовка, так само як і різноманітні вправи на суші, сприяє вдосконаленню всебічної підготовленості плавця: розширює коло специфічних для нього рухових навичок, підвищує функціональні можливості організму спортсмена, сприяє розвитку всіх фізичних якостей, але вже з урахуванням умов водного середовища.
Спеціальна фізична підготовка в плаванні передбачає вдосконалення найбільш специфічних для цього виду спорту фізичних здібностей людини. Вона спрямована на всебічну підготовленість плавця для досягнення найвищих результатів у спортивних змаганнях.
До засобів спеціальної фізичної підготовки відносяться вправи на суші, які розвивають специфічну, необхідну для спортсмена, плаваючого кролем, брасом, на спині або дельфіном, силу, гнучкість, швидкість і витривалість, а також спеціальні (що забезпечують високі досягнення на основній дистанції) тренувальні вправи в воді.
Технічна підготовка. В останні роки техніка спортивного плавання зазнала такі ж значні зміни, як і методика тренування. Зовні зберігши свої колишні риси, техніка плавання стала істотно відрізнятися навіть від тієї, яку застосовували раніше найсильніші спортсмени світу. Високий рівень всебічної підготовленості сучасного плавця дозволив змінити техніку рухів у всіх способах: вона стала темпової, силовий.
Технічна підготовка плавця складається з двох основних частин: оволодіння технікою різноманітних вправ, що виконуються на суші і в воді, і її вдосконалення, а також формування стилю спортсмена, тобто його індивідуальної манери плисти будь-яким із способів (особливо основним).
Висока техніка виконання будь-якої вправи відрізняється не тільки ефективними, але і економними рухами плавця. Вона набувається на основі пізнання закономірностей рухової діяльності людини.
Вправи на техніку плавання, виконувані спортсменом на суші і в воді, розширюють його рухові здібності, є фундаментом для формування у нього стилю при плаванні основним способом.
Стиль плавця, його манера виконувати ту чи іншу вправу в воді - найбільш раціональний (оптимальний) варіант техніки з урахуванням індивідуальних особливостей спортсмена: конституції, рівня розвитку фізичних якостей, типу нервової діяльності та ін.
тактична підготовка. Спортивна тактика - мистецтво ведення боротьби з противником, вміння плавця використовувати свою фізичну, технічну і морально-вольову підготовленість для досягнення перемоги в умовах змагань. Спортивна тактика не терпить застиглих форм. Тому підготовку плавця, спрямовану на її вдосконалення, важливо підпорядковувати вирішенню головного завдання - розвитку тактичного мислення. Тактичне мислення проявляється в здатності плавця миттєво оцінювати умови спортивної боротьби і самостійно знаходити найбільш правильний шлях до перемоги.
Морально-вольова підготовка - важливий і складний процес морального виховання спортсмена. Промахи в виховній роботі тренера можуть призвести до зневажливим ставленням спортсмена до праці, до соціалістичної власності, протиставлення особистих інтересів інтересам колективу, порушення спортивного режиму і т. Д.
Прояв вольових якостей, наприклад таких, як цілеспрямованість, самостійність і ініціативність, наполегливість, рішучість і сміливість, витримка і самовладання, не приходить саме собою. Такі якості виховуються в тому випадку, якщо заняття спортом стають справжньою школою мужності.
теоретична підготовка. Теоретична підготовка, як складова частина процесу тренування, відіграє виняткову роль. З її допомогою на практиці реалізується принцип свідомості: розширюється коло знань спортсмена з основних питань фізичної культури і спорту, гігієни, лікарського контролю і самоконтролю, фізіології і ряду інших дисциплін. Теоретична підготовка дозволяє плавцю брати активну участь в плануванні і аналізі тренувальних вправ, наділяє його здатністю правильно оцінювати кожен свій крок, кожне завдання тренера.
Умовний розподіл тренування плавця на п`ять видів підготовки - фізичну, технічну, тактичну, морально-вольову та теоретичну - полегшує планування цього складного процесу, допомагає класифікувати різноманітні вправи по їх переважного впливу на спортсмена, тобто удосконалювати техніку, тактику, розвивати фізичні або вольові якості , підвищувати функціональну підготовленість.

Відео: СоюзСпортФільм. Спортивне плавання. Навчання техніці спортивного плавання

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Основні положення сучасної методики тренування плавця