UkrProSport.ru

Акробатика

спортивна акробатика - один з популярних і видовищних видів гімнастики. Нею займаються, в основному, діти і молодь, хоча існують і форми і зміст - доступні різним віковим групам.

Акробатика відноситься (за класифікацією) до складно-координаційним видам спорту, і якщо мати на увазі вищі рівні кваліфікації, то вони, звичайно, пред`являють до займаються дуже високі специфічні вимоги. Разом з тим, вони адресуються людям, багато з яких на даний момент не мають належної підготовленості і тому майстерність можуть розглядати лише як бажану, але дуже віддалену мету, а заняття акробатикою на даному етапі - як засіб задоволення своїх бажань і поступової підготовки до вищих досягнень .

Але і просто, не маючи на увазі вища майстерність і досить правильно оцінюючи свої можливості, - як форму психофізичного вдосконалення, яка може принести задоволення. Багатий арсенал засобів акробатики дозволяє широкий вибір.

Специфіку акробатичних вправ визначає ряд ознак. Як і описані вище вправи на гімнастичних снарядах, в акробатиці вони вимагають високих рівнів прояву фізичних якостей, пов`язані з великим ризиком (а значить, необхідні вже на більш низьких кваліфікаційних рівнях певний вольовий настрой, сміливість, наполегливість), вихідний рівень підготовленості до стрибковим вправам більше високий і конкретніше виражений, а значить, і та ж вестибулярна стійкість вже повинна бути розвинена хоча б так, щоб виконувати обертальні вправи базового циклу.

Однак самі акробатичні вправи стимулюють розвиток усіх цих якостей і здібностей. Тому важливо вміти правильно розпорядитися наявними арсеналом засобів.

У масовій акробатики і початковому етапі занять використовуються так звані базові акробатичні елементи, що підрозділяються на три основні групи: одиночні, парні і пірамідковие.

До групи одиночних вправ входять стрибкові і статичні елементи. Вони пов`язані з виконанням повних і часткових обертань навколо фронтальної, передньо-задній і вертикальної осей, а також збереженням рівноваги в певних позах. У зв`язку з цим виділяються підгрупи вправ статичного і динамічного характеру.

До підгрупи статичних вправ відносяться:

- мости і шпагати - найбільш прості з точки зору біомеханічних умов збереження рівноваги, тому що в них використовується велика площа опори і відносно низьке розташування загального центру мас тіла. У той же час, для виконання їх потрібно високий рівень рухливості в суглобах;

- стійки - вправи, пов`язані зі збереженням вертикального положення тіла «догори ногами» в різних умовах опори: кистями, передпліччя, головою, грудьми і ін. За рахунок різних способів приходу в положення стійки, форм і способів утримання, сходів з неї і з`єднання з іншими елементами можна створити великий ряд вправ різної фізичної труднощі і координаційної складності і, відповідно, меншою або більшою доступності для конкретного займається;
- рівноваги - щодо невелике коло вправ, для яких основою є збереження певної пози на одній нозі при різних положеннях ноги
вільною. При цьому потрібно дуже хороша рухливість в тазостегнових і суглобах хребта і вестибулярна стійкість;

- упори - певні фіксовані пози при низькому розташуванні загального центру мас, але високому, над опорою, розташуванням плечей. Труднощі їх різна: найбільш легкі змішані упори (наприклад, упор лежачи або упор стоячи на колінах), значно важче такі, в яких потрібно прояв сили і гнучкості при одночасному силовому напрузі (наприклад, упор кутом, упор високим кутом).

Для вправ динамічного характеру, які можуть виконуватися на місці або в русі, головною характерною особливістю є «перевертання» в певному напрямку і з обумовленим кількісним виразом його: вперед, назад і в сторону, півобертом і повним обертанням, з відштовхуванням і без відштовхування руками, а також зі збереженням заданої пози або зміною її. До них відносяться:

- перекати і перекиди - обертальні рухи з послідовним торканням опори при частковому або повному перевертанні через голову-можуть виконуватися в угрупованні та зігнувшись або прогнувшись в польотної фазі, коли виконуються стрибком або з розбігу;

- полуперевороти - руху з частковим обертанням тіла і переходом з одного стану в інше, як правило, зміною стоек- наприклад, зі стійки на руках повільний переворот вперед в стійку руки вгору, або: з основної стійки стрибком стійка на руках (по суті, полупереворот вперед) , зі стійки на руках поштовхом руками стрибок в стійку на ногах (так званий Курбет);
- перевороти - найбільш представницький і різноманітний вид вправ, що включає повне обертання через голову, але розділений проміжною опорою руками або руками і головою, однією рукой- розрізняються по швидкості обертання (швидко або повільно), способу виконання (з місця, з розбігу, стрибком, з стрибка- підскоку, званого «вальсет»), а також по заданому кінцевому положенню (на одну або дві ноги, в зупинку або в перехід на наступний елемент);

- сальто - базовий вид акробатичних стрибків зі складною технічною структурою, яка передбачає повне обертання в безопорному положенні через голову-різновиди сальто визначаються напрямком обертання (вперед, назад, в сторону), положенням акробата в польоті (в угрупованні, зігнувшись, прогнувшись, в полугруппіровке), а також об`єднанням з поворотами і кількістю обертань.

Друга група елементів - парні вправи - припускають взаємодії двох акробатів. Парні вправи можуть бути жіночими, чоловічими і змішаними. За змістом і характером це - балансування і вольтижна вправи. Серед вправ в балансуванні розрізняються:

- входи і наскоки - важливі, хоча і допоміжні, руху, що дозволяють верхньому партнеру прийняти вихідне положення на будь-якої частини тіла нижнього для початку основного вправи-залежно від способу прийняття вихідного положення і фіксується пози дії обох партнерів в різні моменти набувають чільну роль або виконують супутню функцію , але завжди в чіткої узгодженості один з одним. Самі ж входи і наскоки здійснюються силою, стрибком, кидком - з різних напрямків (спереду, збоку, ззаду) і з різною орієнтованістю кінцевих положень нижнього і верхнього - збігається і не совпадающей-
акробатика
- підтримки - виконуються верхнім при опорі на нижнього (на руках, на ногах, на спині, на грудях) - зі стійкою фіксацією пози. Складність підтримок залежить від побудованої фігури, яка визначає взаємне розташування ланок тіла і проекцію центру мас по відношенню до площі опори (а в зв`язку з цим і величину зусиль нижнього партнера), способом підтримки (захоплення ланки, ширина, зручність, стійкість опори верхнього і нижнього - окремо і у взаємозв`язку), а також висотою розташування верхнього по відношенню до нижнього;

- упори, стійки, рівноваги - загальні характеристики яких дані при описі першої групи вправ, крім того, мають схожість з поддержкамі- але вони, як правило, більш складні і більш різноманітні як за формою фіксованих поз, так і за способами приходу в необхідну позу і фіксації її. Вони виконуються поштовхом, силою, махом, з поворотом- з опорою на руках або одній руці, на нозі, плечі, голові-з різним положенням нижнього: стоячи на коліні, в основній стійці, в випаді, лежачи на грудях або спині, в приседе і т.п.;

- взаємні переміщення партнерів - необхідні для зміни елементів в композиції. Вони можуть бути послідовними або одновременнимі- при зміні пози верхнього нижній може свою позу не змінювати або дії їх можуть бути протівоположни- темп взаємних переміщень може збігатися або спеціально варіюватися «незалежно» - характер роботи також буває досить різноманітним: долає силовий або ривковий, поступається і статичний - причому в самих різних поєднаннях. Природно, для виконання переміщень і взаємних їх поєднань партнери повинні мати високий рівень фізичної підготовленості і координаційних здібностей, реалізованих в спеціальній техніці виконання.

Відео: ЯК ЗРОБИТИ рондат + фляк? Робимо фляк назад без страху. Акробатика. Навчання. flick flack

вольтижна вправи являють собою дії, пов`язані з кидками і ловлею партнера. Вимоги до фізичної і рухової підготовленості займаються тут найбільш високі в порівнянні з іншими видами вправ. Зростають значно і вимоги до узгодженості дій при відштовхуванні, балансуванню в позах, що фіксуються після полетов- від кожного з партнерів потрібно бездоганне володіння своїми діями і чуйне реагування на дії партнера- при цьому якщо верхній забезпечує безпеку чіткістю своїх дій, то нижній, крім цього, ще й страхує верхнього і, до певної міри, себе під час лову партнера, який володіє чималою кількістю руху.

Основними видами вольтижна вправ є підкидного стрибки і соскоки, входи стрибком і кидком, зміни підтримок з фазою польоту без обертань і з обертаннями, повороти і обороти, полуперевороти і сальто. Всі вони виконуються із застосуванням різних способів відштовхувань (і нижнім і верхнім), парафій в необхідну позу, узгоджену між партнерами-з різним ступенем фізичної труднощі, технічної складності і психічної напруженості.

Третя група базових вправ - вправи пірамідковие. Вони виконуються трійками, четвірками або великою кількістю акробатів і включають елементи балансового і вольтижна характеру.

Пірамідковие вправи, як правило, складаються з різного роду акробатичних стійок і підтримок, зміна яких шляхом переміщення учасників, а також «входів» і «сходів» - створює враження динамічності дійства, дозволяє будувати фігури різної складності і виразності.

З точки зору необхідності впровадження таких вправ в широкі маси займаються вельми важливими виявляються такі особливості:
1) можливість участі різних за підготовленості, віком і статтю акробатів з відповідним поділом рухових ролей-
2) побудова піраміди як керований процес, полегшує обумовленими сигналами і командами керівника, а також музичним сопровожденіем-
3) широкий діапазон труднощі і складності пірамід, що визначає можливість різного за кількістю участі в них займаються і доступність їх дітям дошкільного та шкільного віку, молоді та кваліфікованим спортсменам
4) відсутність необхідності в спеціальному обладнанні і можливість побудови на природних трав`яних галявинах і площадках-
5) досить висока ефективність як засобу загальнофізичної підготовки та формування належної мотивації до регулярних занятіям-
6) можливість художнього оформлення, виразності і видовищності як засобу виховання естетичних смаків і творчості.

Класифікаційна програма категорії «Б»
Для занять і змагань зі спортивної акробатики, як і в спортивній гімнастиці, розроблена класифікаційна програма, адресована широкому загалу - школярам, учням середніх спеціальних навчальних закладів, студентам. Складена вона таким чином, щоб створити максимум можливостей для занять, виключити непотрібні умовності в організації та проведенні змагань, зробити більш досяжним виконання розрядних нормативів і отримання заповітного значка спортсмена-розрядника.

Відео: VLOG: спортивна акробатіка💪🏻

Розроблено Федерацією акробатики СРСР і введена з 1.01.1985 р
Класифікаційна програма категорії «Б» зі спортивної акробатики включає парні вправи, групові вправи для трьох осіб і групові вправи для чотирьох чоловік.

Всі вправи представлені третім, другим і першим розрядами, для отримання яких потрібно набрати відповідно 30 балів, 32 і 34.
У всіх видах спортсмени виконують чотири обов`язкових вправи. Одне з них складається з окремих акробатичних елементів і три - парно-групові. Учасники, що виступають в парах, трійках і четвірках, індивідуальні вправи виконують одночасно. При цьому їхні виступи оцінюються однією оцінкою з 10 балів.

Дуже важливо, що до змагань допускаються учасники з 7-річного віку (які мають дозвіл лікаря).

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі