UkrProSport.ru

Побудова мікроциклів у тренувальному процесі хокеїстів високої кваліфікації в підготовчому періоді

Тенденція збільшення змагальної навантаження в хокеї, підвищення щільності і напруженості календаря офіційних ігор значно ускладнюють планомірне проведення тренувального процесу на змагальних етапах, часто призводять до зниження працездатності та результативності гравців. Тому успіх сьогодні в більшій мірі визначається ефективністю тренувального процесу в підготовчому періоді.

Не випадково проблеми побудови тренувального процесу приділяють тепер особливо пильну увагу. У роботах В. І. Колоскова (1974), В. С. Львова (1978), В. І. Колоскова і В. П. Климина (1982), А. Ю. букатіні (1982) наведено ряд рекомендацій щодо оптимізації підготовки хокеїстів . Аналіз тренувального процесу команд високої кваліфікації свідчить про недостатньо повної реалізації цих рекомендацій в практиці. У деяких командах нема на повинно »рівні вирішують питання планування і побудови тренувального процесу, що негативно відбивається на результатах виступів.

Можна стверджувати, що раціоналізація побудови тренувального процесу в підготовчому періоді - реальний резерв підвищення ефективності підготовки хокеїстів, реалізація якого забезпечить стабільність успішних виступів в офіційних змаганнях.

Розглянемо основні закономірності побудови тренувального процесу хокеїстів високої кваліфікації в підготовчому періоді в світлі останніх наукових даних і узагальнення практичного досвіду.

Побудова тренування зазвичай пов`язують з трьома рівнями в її структурі:
рівнем мікроструктури - структурою окремого тренувального заняття і малих циклів (микроциклов), що складаються з декількох занять-
рівнем мезоструктур - структурою середніх циклів (мезоциклов), що включають відносно закінчений ряд мікроциклів (мц) -
рівнем макроструктури - структурою великих (піврічних, річних і многогодічних) тренувальних циклів (макроциклов).

Виходячи з цього та керуючись головними завданнями підготовчого періоду і календарем офіційних змагань, правомірно уявити структуру підготовчого періоду такою, якою вона показана в табл. 1.

Таблиця 1. Структура підготовчого періоду тренування хокеїстів високої кваліфікації (схема)

Згідно цій структурі, підготовчий період становлять два етапи: общеподтотовітельний і спеціально-підготовчий.

Загальнопідготовчий етап складається з двох мезоциклов: втягує і базового розвиваючого. Спеціально-підготовчий - з базового стабілізуючого і предсоревновательного. Кожен мезоцикл - це кілька мікроциклів. ось
чому саме мікроцикл правомірно вважати найбільш значущим структурним ланкою тренувального процесу.

Залежно від завдань кожного тренувального етапу структура і зміст микроциклов змінюються. Тому в теорії і методики спортивного тренування розрізняють мікроциклах: власне-тренувальний, відновлювальний (або розвантажувальний), підвідний і змагальний.

Власне-тренувальні мікроцикли підрозділяються (за змістом) на Общеподготовительное і спеціально-підготовчі, а за спрямованістю і величиною навантажень - на ординарні і ударні.
На початку підготовчого періоду на етапі передсезонної підготовки у втягуючому мезоцикле проводяться Общеподготовительное ординарні мікроциклах тривалістю від 5 до 7 днів (табл. 2). Основне завдання кожного такого мікроциклу - забезпечення поступової врабативаемості всіх систем організму і підвищення їх функціонального стану після відносно тривалого відпочинку.

Таблиця 2. Послідовність занять різної спрямованості в першому тижневому микроцикле втягує мезоцикла общеподготовительного етапу
дні мікроциклузаняття
ранковеденнийвечірній
спрямованістьзмістспрямованістьзмістспрямованістьзміст
першийпереважно аеробнеХодьба, біг в середньому темпі. Общеразвивающие і спеціальні вправи з загальнофізичної та гігієнічним впливом. ігриАеробне (комплексний розвиток фізичних якостей)Футбол, баскетбол, гандбол
другийТе ж (розвиток силових якостей)Вправи з обтяженнями (штангою, млинцями) і з тренажерними пристроями
третійАероб-анаеробна (розвиток спритності і гнучкості)Акробатичні вправи, рухливі ігри, вправи на розтягування
четвертийТе ж (розвиток силової витривалості)Вправи з обтяженнямиАероб-анаеробна (комплексний розвиток фізичних якостей)Ігри (футбол, баскетбол або гандбол)
п`ятийТе ж (розвиток швидкісної витривалості)Фартлек. естафетиАеробне (комплексний розвиток фізичних якостей)кругова тренування
шостийАеробне (розвиток загальної витривалості)кросвідбудовні заходи
сьомийАктивний відпочинок

Спрямованість тренувальних занять в микроцикле з позиції біоенергетики, в основному, аеробне. Що ж стосується їх спрямованості за видами підготовки, то вона (в щілинах забезпечення більшого тренувального ефекту) варіюється відповідно до певними закономірностями (див. Табл. 2). Так, заняття з розвитку сили, швидкості та спритності доцільні на початку микроцикла (їх ефективність буде значно вище на відносно «свіжому» тлі неутомленного організму). Крім того, взаємодія тренувальних занять і завдань, що підсилюють тренувальний ефект, буде позитивним, якщо завдання або заняття алактатного-анаеробної спрямованості (швидкісні, швидкісно-силові) передують анаеробно- гліколітичні (на швидкісну витривалість), алактатного-анаеробні - аеробних (на підвищення загальної витривалості), анаеробних-гліколітичної спрямованості -аеробним.

У першому микроцикле общеподготовительного етапу не слід практикувати швидкісні вправи (виконання таких вправ викликає граничні напруження м`язів, до яких в цей час хокеїст ще не готовий).

В даному микроцикле мета занять із силової підготовки зводиться до ґрунтовної опрацювання основних м`язових груп. Як метод доцільні повторні зусилля з малими і середніми обтяженнями.

Спрямованість робочого дня в микроцикле визначають по основному заняттю, в ході якого вирішують головні завдання дня. Тренувальне навантаження на такому занятті трохи вище. Решта заняття в робочому дні в одних випадках підсилюють тренувальний вплив, а в інших сприяють швидшому відновленню організму після великих навантажень основного заняття. У зв`язку з цим ранкове заняття, призначене для підвищення загального тонусу і працездатності в наступних заняттях, не повинно бути навантажувальні (в іншому випадку воно негативно відіб`ється на ефективності наступних).

Для даних мікроциклів типовий широке коло засобів загальної фізичної підготовки, що забезпечують всебічний вплив на органи і системи організму.
Динаміка показників тренувального навантаження в першому микроцикле носить хвилеподібний характер (рис. 1): в перші чотири дні - значне збільшення (головним чином, за рахунок різкого нарощування обсягу і незначного підвищення інтенсивності), в кінці мікроциклу - зниження з переходом на активний відпочинок в поєднанні з відновними заходами.


Мал. 1. Динаміка показників тренувального навантаження в мікроциклах втягує мезоцикла общеподготовительного етапу

Побудова микроцикла в базовому розвиваючому мезоцикле відрізняється від розглянутого, головним чином, обсягом і змістом тренувального навантаження. Що ж стосується послідовності тренувальних занять різної спрямованості по днях мікроциклу, то вона теж дещо змінюється (табл. 3).

Таблиця 3. Послідовність тренувальних занять різної спрямованості в тижневому мікроциклах базового розвиваючого мезоцикла на общеподготовітельном етапі
дні мікроциклузаняття
ранковеденнийвечірній
спрямованістьзмістспрямованістьзмістспрямованістьзміст
першийпереважно аеробнеХодьба, біг в середньому темпі. Общеразвивающие і спеціальні вправи з загальнофізичної впливомАероб-анаеробна (розвиток силових якостей)Вправи з обтяженнями (в тому числі на тренажерах)Аероб-анаеробна (комплексний розвиток фізичних якостей)Футбол, баскетбол, гандбол
другийАнаеробно-алактатного (розвиток швидкісних якостей)Старти, ривки, прискорення. Біг з гори і в гору. естафетиАнаеробно-гліколітична (розвиток швидкісної витривалості)Повторний біг 4x300 або 8x100 м
третійАероб-анаеробна (розвиток спритності і гнучкості)Гімнастичні, акробатичні і ігрові вправи, вправи на гнучкість. загально-розвиваючі вправиАеробне (розвиток загальної витривалості)Змінний біг (крос)
четвертийАероб-алактатного (розвиток швидкісно-силових якостей)Кругова тренування з використанням стрибкових і швидкісно-силових вправ на тренажерахАнаеробно-лактатная (розвиток спеціальної витривалості)Кругова тренування. Смуга перешкод. Вправи на гірці або на сходах
п`ятийАероб-анаеробна (розвиток силової витривалості)Вправи з обтяженнями середньої ваги, штангою, млинцями, тренажерами (і на тренажерах)Аероб-анаеробна (комплексний розвиток фізичних якостей)Ігри та ігрові вправи
шостийАеробне (розвиток загальної витривалості)Плавання, веслування (в аеробному режимі)відбудовні заходи
сьомийАктивний відпочинок

Зміст микроцикла набуває більш виражений специфічний характер за рахунок включення засобів і методів підготовки, більш адекватних хокею, з використанням кругової і потокової тренувань в режимі ігрової діяльності спортсмена. Загальнопідготовчий етап об`єднує 3-4 подібних микроцикла (лише за величиною навантаження вони можуть бути простими або ударними). Для ударних характерно значне збільшення навантаження - головним чином, за рахунок підвищення інтенсивності виконання вправ).

Динаміка навантаження в даному микроцикле також хвилеподібно (рис. 2). Однак на відміну від мікроциклу раніше розглянутого крива сумарного навантаження має дві вершини (припадають вони на другий і п`ятий дні) і помітно знижується в третій і шостий дні, утворюючи як би дві мікрохвилі. Приблизно такі ж зміни зазнають показники обсягу і інтенсивності. Подібна динаміка показників навантаження в мікроциклах більш специфічна і адекватна режиму змагальних етапів, визначених календарем зустрічей.


Мал. 2. Динаміка показників тренувального навантаження в мікроциклах базового розвиваючого мезоцикла общеподготовительного етапу

Специфічна особливість підготовки хокеїстів на спеціально-підготовчому етапі - оптимальне поєднання тренувальних занять «на землі» і на льодовому майданчику, що знаходить належне відображення і в побудові спеціально-підготовчих мікроциклів.

У табл. 4 схематично показано побудова типового микроцикла на спеціально-підготовчому етапі. Чергування занять різної спрямованості в тренувальний день і по днях мікроциклу відповідає раніше розглянутим закономірностям.

Таблиця 4. Послідовність занять різної спрямованості в тижневому мікроциклах на спеціально-підготовчому етапі
дні мікроциклузаняття
ранковеденнийвечірній
спрямованістьзасобиспрямованістьзасобиспрямованістьзасоби
першийпереважно аеробнеХодьба, біг в середньому темпі. Общеразвивающие і спеціальні вправиАероб-анаеробна (швидкісно-силова)Кругова тренування зі спеціальними вправамиАеробне (технічна)Вправи на вдосконалення техніки катання, ведення шайби, передач і кидків
другийАнаеробно-алактатного (швидкісно-силова)Старти, прискорення, ривки з силовими проявамиАероб-анаеробна (техніко-тактична і спеціальна витривалість)«Човниковий» біг. Ігрові вправи. двостороння гра
третійАероб-анаеробна (комплексний розвиток фізичних якостей)Вправи на координацію рухів. Акробатичні вправи. ігриАеробне (техніко-тактична)Вправи на вдосконалення техніки, ігрові. двостороння гра
четвертийАнаеробно-аеробна (техніко-тактична підготовка в режимі швидкісної витривалості)Ігрові вправи в потоці. Варіанти «човникового» бігуАеробне (комплексний розвиток фізичних якостей)Ігри. Ігрові вправи
п`ятийАнаеробно-гліколітична (швидкісно-силова витривалість)Кругова і потокова тренування із застосуванням силових і швидкісних вправАеробне (тактична)Ігрові вправи тактичної спрямованості
шостийАероб-анаеробна. Техніко-тактичнаІгрові вправиАеробне (загальна витривалість)крос
сьомийАктивний відпочинок. відбудовні заходи

Більшість занять присвячено техніко-тактичної підготовки в льодових умовах, які на даному етапі основні. Техніко-тактична підготовка проводиться у вигляді стереотипних, динамічних і адаптаційних тренувальних завдань в єдності зі спеціальною фізичною підготовкою.

Заняття «на землі» більш спеціалізовані (за рахунок застосування засобів і методів, більш адекватних змагальної діяльності хокеїстів).


Мал. 3. Динаміка показників тренувального навантаження в мікроциклах базового стабілізуючого мезоцикла спеціально-підготовчого етапу

Динаміка сумарного навантаження, як і в попередньому микроцикле, хвилеподібно (рис. 3). У четвертий і п`ятий дні мікроциклу сумарна тренувальне навантаження досягає великих величин - головним чином, за рахунок підвищення інтенсивності льодової підготовки. Обсяг і інтенсивність внеледовой підготовки в даному микроцикле помітно знижуються. Їх варіювання по днях мікроциклу менш виражено.

Наведені як приклад тижневі мікроциклах найбільш оптимальні, оскільки представляють відносно закінчений фрагмент тренувального процесу і дозволяють планомірно і послідовно впливати на всі види підготовки та на фізичні якості, раціонально регулювати обсяги і співвідношення навантажень різної спрямованості, забезпечувати позитивний перенос рухових навичок і якостей. Однак в ряді випадків (в залежності від конкретних завдань і від умов підготовки, а також від стану команди) можна успішно практикувати і укорочені мікроциклах (4 5 днів). Зміст і послідовність занять в таких микроциклах майже не змінюються. Виняток третього і п`ятого днів з розглянутого тижневого циклу зробить динаміку тренувального навантаження однохвильова, не знижуючи ефективності всього циклу.

Підвідний мікроцикл проводиться перед початком змагального етапу. Його структуру і зміст багато в чому визначає календар офіційних змагань. Спрямованість основних занять - техніко-тактична. У них удосконалюються техніко-тактичні прийоми гри і «доводяться» основні тактичні варіанти, прийняті командою на озброєння з урахуванням особливостей гри майбутнього суперника.

У цьому микроцикле доцільно провести одну або дві контрольні зустрічі. Навантаження в підвідному микроцикле помітно знижується. Крива показників її динаміки хвилеподібно, з двома вершинами, що припадають на дні контрольних ігор. Обсяг і інтенсивність значно знижуються в останні два дні.

В кінці етапу або мезоцикла необхідно практикувати розвантажувально-відновлювальні мікроциклах (з метою відновлення організму від попередніх великих тренувальних навантажень). Їх характерні риси - невелика тривалість (3-4 дні) і невисока сумарне навантаження (за рахунок зниження обсягу і особливо зменшення інтенсивності). Спрямованість і зміст тренувальних занять в поєднанні з психологічними і медико-біологічними відновними заходами повинні забезпечувати ефективність відновлення та якісну підготовку хокеїстів до початку наступного тренувального або змагального етапу.

Запропоновані тут варіанти побудови мікроциклів в підготовчому періоді далеко не вичерпують рішення цієї дуже важливої і ємною проблеми. Їх слід розглядати лише як певну відправну канву побудови тренувального процесу для хокеїстів високої кваліфікації в підготовчому періоді, керуючись якою і підходячи до реалізації розглянутих положень творчо - в залежності від конкретних завдань і умов, від контингенту тренованих, - можна підвити ефективність тренувального процесу на більш високий якісний рівень.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Побудова мікроциклів у тренувальному процесі хокеїстів високої кваліфікації в підготовчому періоді