UkrProSport.ru

Поточне (оперативне) планування тренування плавця

На підставі річного плану тренування спортсмена розробляється оперативне планування на місяць, тиждень і кожне тренувальне заняття.
У місячному плані загальне навантаження розподіляється по тижнях і урокам- позначаються дні змагань і повного відпочинку, регламентується час, що відводиться для занять на суші.
Хвилеподібність навантаження із загальною тенденцією до її збільшення або зменшення дозволяє (завдяки піків) мати значний вплив на організм спортсмена і забезпечує (під час спадів навантаження) повноцінний відпочинок.
Відомо багато варіантів розподілу місячного навантаження. В СРСР великою популярністю користується система, розроблена Ю. В. Чуксин: протягом двох перших тижнів «розгойдувати» організм плавця навантаження поступово зростає, потім на третьому тижні вона стає «ударної», а на четвертій носить характер активного відпочинку. Після чого весь місячний цикл повторюють, але на ще більш високому (при тенденції до наростання) або низькому (при тенденції до зниження) рівні.
Тижневий мікроцикл з «розгойдує» навантаженням зазвичай має два, а іноді і три піки (табл. 4).

Таблиця 4
Перший варіант навантаженняДругий варіант навантаження
Понеділок - мала
Вівторок - велика (перший пік)
Середовище - середня
Четвер - максимальна (другий пік)
П`ятниця - мала
Субота - середня
Неділя - відпочинок
Понеділок-велика (перший пік)
Вівторок - мала
Середовище - максимальна (другий пік)
Четвер - мала
П`ятниця - велика (третій пік)
Субота - середня
Неділя - відпочинокПо-іншому планують мікроцикл з ударним навантаженням, де, як правило, прогресуюча в першій половині тижня навантаження досягає лише одного піку: наприклад, понеділок - мала, вівторок - середня, середа-велика, четвер-максимальна (пік), п`ятниця - велика, середа - середня, Неділя-відпочинок.
У тренуванні вирішується велике коло завдань. Тому кожне заняття відрізняється від попереднього або наступного не тільки по навантаженню, а й по переважної спрямованості в розвитку того чи іншого якості, вдосконалення техніки, тактики та ін.
Відомо, що сила, швидкість, гнучкість і спритність удосконалюються успішно при щоденному їх розвитку. Після виконання навантаження для розвитку цих якостей енергетичні витрати спортсмена відновлюються досить швидко. Інша спостерігається при повторній навантаженні на витривалість. Втома, що виникає від кожного нового проведеного заняття, нашаровується на сліди від минулого навантаження. В цей час плавець може виявитися перевантаженим.
Чергування тренувальних робіт різної спрямованості в микроцикле може бути таким (табл. 5).

Таблиця 5
Дні тижнявправинавантаження
понеділок
вівторок
середа
четвер
п`ятниця

субота
неділя
Удосконалення техніки всіх способів плавання
Силова підготовка в воді
Підвищення швидкісних можливостей
Удосконалення техніки основного способу плавання
Розвиток швидкісної витривалості, підвищення тактичної майстерності плавця
Активний відпочинок
пасивний відпочинок
Мала
Середня або велика
Мала
Середня
Велика або максимальна

Середня
немаєТакий цикл застосовують лише на першому етапі підготовчого періоду, коли вирішуються завдання підвищення функціональної підготовленості спортсмена, розвитку окремих його фізичних якостей, різнобічного технічного вдосконалення.
На другому етапі підготовчого і в змагальному періоді перед плавцем стоїть завдання вдосконалювати свої рухові здібності не окремо по фізичних якостях, а в цілому, стосовно комплексу специфічних вимог, що забезпечують досягнення високих результатів. Тому в микроцикле кошти підготовки носять більш цілісний характер, а навантаження наближається до тієї, яку спортсмену належить перенести в основних змаганнях сезону (змагання іноді тривають 7-9 днів).
В процесі освоєння намічених навантажень бувають різні відхилення від плану, викликані втомою спортсмена, хворобою, зайнятістю по навчанню і іншими причинами. Це змушує вносити в план деякі корективи, але в цілому намічена в ньому тенденція зберігається.
Тривалість одного тренувального заняття спортсмена високої кваліфікації ніяк не може бути постійною. Зазвичай вона коливається в межах від 30-45 хв. до 2 - 2,5 години. Окремі уроки, особливо із загальної фізичної підготовки, можуть бути і більш тривалими.
Тренувальний урок прийнято ділити на 4 частини: вступну, підготовчу, основну і заключну.
Вступна частина призначена для організації спортсменів. Вона включає побудову, роз`яснення завдань і змісту заняття, стройові і порядкові вправи.
Підготовча частина зводиться до розминки плавця. Під розминкою розуміється сукупність заходів, необхідних спортсмену для приведення його організму в стан оптимальної працездатності, готовності виконувати ту чи іншу фізичну вправу.
У розминці виділяють три частини. Першу частину, спрямовану на підйом загального функціонального стану організму, на досягнення оптимального рівня працездатності всіх його систем, називають загальною. Зазвичай до неї входять вправи, що виконуються на суші і в воді: невелика пробіжка, загально гімнастичні вправи (переважно на силу і гнучкість), пропливаніе певної дистанції у вільному темпі (комплексно або основним способом), пропливаніе відрізків за елементами (за допомогою ніг, рук ) і способом в цілому.
Другу частину розминки, мета якої полягає в освоєнні структури майбутнього вправи, називають спеціальною. Для вирішення цього завдання більшість плавців долають кілька відрізків в темпі майбутнього вправи.
Третю частину розминки становить відпочинок, який триває до моменту участі плавця в змаганнях або виконання основних вправ тренувального заняття (спортсмен приймає гарячий або теплий душ, виконує «підтримують» вправи на суші, масаж та ін.).
Обсяг всіх трьох частин розминки не повинен надмірно втомлювати спортсмена. Саме тому в останні роки намітилася тенденція в знаходженні таких варіантів розминки плавця, які не відбирали б у нього занадто багато часу.
Важливо привчити спортсмена до стандартної розминці. Цим забезпечується важливий психологічний фактор: виконав розминку - відчуваєш себе готовим до майбутнього вправі. Крім того, за якістю виконання стандартної розминки легко судити про зміни в стані загальної і спеціальної працездатності плавця.
Основна частина уроку відводиться під вправи, що визначають спрямованість уроку в цілому.
Заключна частина є обов`язковою частиною будь-якого тренувального уроку. Вона сприяє поступовому зниженню навантаження основної частини, а також організованого завершення заняття.
Час, відведений на окремі частини тренувального уроку, сильно коливається. Воно залежить від загальної тривалості заняття, підготовленості плавця, розв`язуваної задачі, використовуваних засобів, методів і ін.

Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Поточне (оперативне) планування тренування плавця