UkrProSport.ru

Роль і значення розминки в фізичному вихованні

проведення розминки значення розминки фізична розминка фітнес бодібілдинг _ Provedenie razminki celi i zadachi

У зв`язку з інтенсифікацією занять змінилося і значення розминки, яка не тільки створює сприятливі умови для проведення основної частини тренінгу, а й є складовою всього комплексу тренувальних впливів. Тому підбір вправ, що виконуються в розминці, і методів їх проведення вирішує завдання не тільки врабативаемості, але і сполученого виховання рухових здібностей і вміння управляти різноманітними рухами.

фізична розминка

Перехід організму від стану рухового спокою до посиленої м`язової діяльності викликає значне підвищення обміну речовин і енергії, зміна діяльності центральної нервової системи та органів кровообігу і дихання. В силу того, що органи і системи людини мають певну інертність, вони не можуть швидко досягати високого рівня діяльності. Складні механізми нервової і гормональної регуляції не забезпечують ці зміни відразу. Тому необхідно поступове включення організму в роботу за допомогою спеціально підібраних фізичних вправ.

Розминка має на організм фізіологічне і психологічне вплив. При фізіологічному впливі активізується діяльність усіх систем організму, в тому числі серцево-судинної і дихальної, збільшується частота серцевих скорочень, ударний і хвилинний обсяги серця, частішає дихання, зростає легенева вентиляція і постачання киснем працюючих м`язів. Психологічний вплив розминки покращує емоційний стан займаються, налаштовує їх на виконання майбутньої тренувальної навантаження.

У науковій літературі у внутрішній структурі розминки виділяють кілька обов`язкових розділів: вступний, загальний і спеціально-підготовчий. Крім цих розділів нами пропонується використовувати спеціально-додатковий розділ розминки.

Відео: Спорт країни Рад Документальний фільм про історію в СРСР розвитку фізичного виховання

Це обгрунтовується тим, що основним методичним прийомом використання засобів фізичної та технічної підготовки в навчально-тренувальному процесі з фізичного виховання є комплексна підготовка, яка передбачає одночасно вирішення низки навчальних, тренувальних і виховують завдань. Наприклад, включення в одне заняття розвитку від одного до трьох компонентів рухових здібностей і їх різні поєднання. Така побудова занять вимагає при зміні одного виду діяльності на інший додаткової підготовки.

Більшість авторів пропонують загальні вимоги для проведення кожного підрозділу розминки.

Загальнопідготовчий підрозділ розминки спрямований на підвищення функціональних можливостей та працездатності.

Завдання спеціально-підготовчого підрозділу полягає у відновленні координаційних можливостей займаються і налаштованості їх на виконання вправ основної частини занять.

Спеціально-додатковий підрозділ розминки вирішує завдання перемикання з одного виду діяльності на інший, наприклад, зі спринтерського бігу на метання гранати.

Аналіз практики показує, що фізична розминка в більшості занять складається з перших двох підрозділів, третій використовується рідко, а четвертий, як правило, не проводиться. Застосовувана на практиці схема розминки не враховує функцій її четвертого підрозділу, а проводиться як самостійна частина заняття без взаємозв`язку з попереднім матеріалом, завданнями основної частини уроку, умовами його проведення, контингентом що займаються і т.д.
Проводячи розминку по шаблонної схемою без вирішення конкретних завдань, освітньої та тренирующей навантаження, інструктор займає формальну позицію, непродуктивно витрачає час.

Передова практика доводить, що розминка не є самостійною частиною заняття, а служить складовою ланкою єдиного педагогічного процесу, який виступає у взаємозв`язку як з іншими частинами одноразового заняття, так і в ланцюзі багаторазових занять.

Відхід від загальноприйнятої схеми розминки відкриває широку дорогу творчому її проведення, дозволяє доцільно використовувати час, відведений на неї, і долати методичні штампи.

Цілі і завдання розминки, її значення

Основним завданням вступного розділу є організація займаються.

Загальні завдання общеподготовительного розділу: підвищення температури тіла-зміна емоційного стану-виховання аеробних можливостей організму-виховання координаційних способностей- підвищення загальної работоспособності- загальна функціональна підготовка організму.

Приватні завдання общеподготовительного розділу: виховання окремих компонентів рухових здібностей: швидкості реакції, швидкості рухів, силової витривалості, вибухової сили.
Завдання спеціально-підготовчого підрозділу: підготовка займаються до виконання першого завдання основної частини заняття-технічне вдосконалення окремих фаз і елементів видів спорту, що культивуються в конкретному навчальному закладі.

Успішному вирішенню завдань, що стоять перед розминкою, сприяє облік здібностей атлетів і умов проведення тренінгу.

Проведення розминки. Методичні особливості використання вправ, що входять до її складу.

При підборі вправ для розминки необхідно Враховувати їх послідовність, обсяг і інтенсивність, а також інтервали відпочинку між ними.

проведення розминки значення розминки фізична розминка фітнес бодібілдінг_ fizicheskaja razminka i rr celiПослідовність вправ, що включаються в розминку, обумовлена фізіологічними факторами і логічними зв`язками між ними. Це має ключове значення і є обов`язковим, так як вправи різного характеру роблять неоднаковий вплив на організм. В силу закономірностей наслідки функціональних проявів організму і психіки, викликаних будь-якою діяльністю, ефективність кожної вправи в якійсь мірі зумовлюється функціональними наслідками від попередніх вправ. Дане вплив може бути позитивним - сприяти виконанню чергового завдання - або негативним - ускладнювати виконання чергового завдання навчально-тренувального заняття.

обсяг вправ, застосовуваних в розминці, повинен бути оптимальним і не викликати перевтоми займаються. При цьому розминка не повинна бути занадто тривалої, оскільки навіть при використанні вправ помірної інтенсивності може наступити позамежне гальмування.

Обсяг застосовуваних засобів визначається часом, виділеним на проведення розминки і окремих її підрозділів. В цілому на вступний і Загальнопідготовчий розділи виділяється близько 35-40% від загального часу. Так, 3-4 хв відводяться на вступний підрозділ розминки, 18- 20 хв - на Загальнопідготовчий (включає біг 10- 12 хв для спортсменок і 12-15 хв для спортсменів, комплекс обшеразвіваюшіх вправ або рухливі ігри 6-8 хв) і 8- 10 хв на спеціально-підготовчий.

при визначенні інтенсивності навантаження в розминці рекомендується дотримуватися наступного співвідношення:

  • 1-я зона (відновна, 114-132 уд / хв) - 30%,
  • 2-я (підтримуюча, 138-150 уд / хв) - 45%
  • 3-тя (розвиваюча, 156-168 уд / хв) - 25% від загального часу, відведеного на розминку.

В результаті застосовуваних в розминці фізичних вправ витрата енерговитрат повинен складати 200-250 ккал.

інтервали відпочинку між вправами є таким же засобом, як і рухові дії. Нераціональні проміжки часу між повторним виконанням заданих вправ не будуть відповідати важливість справ, викликати інші енерговитрати і зв `

занние з цим процеси в організмі займаються. Інтервали відпочинку можуть бути: великими - коли знижується збудливість органів і тканин (частота пульсу до 70-80 уд / хв) - середніми - коли відбувається відновлення (частота пульсу - 90-100 уд / хв) - малими - частота пульсу знижується до 110 120 уд / хв-дуже малими, протягом яких частота пульсу знижується до 130-140 уд / хв. У розминці використовуються в основному активний, пасивний і змішаний види відпочинку.

Відео: Михайло Лабковской - Як правильно виховувати і карати дітей

Разом з тим, при побудові розминки важливим є також раціональний підбір і поєднання вправ. Так, розігрівання організму в процесі розминки успішно здійснюється за допомогою ходьби та бігу різної інтенсивності, комплексів загальнорозвиваючих вправ (без предметів, з предметами і обтяженнями, на гімнастичній стінці і лавці), рухливих і спортивних ігор, комплексів вправ ритмічної гімнастики.

Найбільш поширеними варіантами вправ для розігрівання організму є: біг + комплекс загальнорозвиваючих упражненій- біг + рухливі ігри-спортивні ігри + комплекс загальнорозвиваючих упражненій- біг + комплекс вправ ритмічної гімнастікі- комплекс вправ ритмічної гімнастики + рухливі і спортивні ігри.

Найбільш ефективні перші два поєднання. У зв`язку з тим, що біг протягом 10-15 хв впливає на розігрівання організму, прояв вольових зусиль (при відповідному темпі), вдосконалення функцій серцево-судинної і дихальної систем, він є найкращим засобом для розминки. Комплекс з 10-12 загальнорозвиваючих вправ, що виконуються різними темпом протягом 6-10 хв, всебічно і в той же час виборче вплив.

Ігри дозволяють в захоплюючій формі виконувати різноманітні рухи, дають можливість повторити окремі засвоєні прийоми в нових поєднаннях, допомагають перейти до вивчення нових, більш складних рухів, сприяють загальному розвитку займаються. Кожна гра, що складається з різних елементів, набуває виняткову цінність для розвитку координації, швидкості дій, вироблення необхідних рухових здібностей, для зміцнення і розвитку кістково-м`язового апарату. Використання ігрового методу в розминці дозволяє підвищити інтерес атлетів до занять, робить їх емоційними і досить насиченими.

Усередині кожного поєднання існує ряд різних варіантів вправ, наприклад, тривалий біг реально замінити пробіжками 4-5 разів по 400-500 м, а в перервах між біговими відрізками виконати загально-розвиваючі вправи, чергувати виконання вправ в русі з вправами на місці, комбінувати вправи з м`ячем і загально-розвиваючі вправи і т.д.

При складанні комплексів загальнорозвиваючих вправ слід враховувати наступні вимоги:

  1. планувати комплекси і варіанти вправ розминки як на короткостроковий, так і на більш тривалий період;
  2. враховувати оптимальну зміну поєднань вправ і їх комплексів в розминці;
  3. не повторювати одну і ту ж розминку двічі і більше разів поспіль;
  4. не включати в розминку більше двох вправ, пов`язаних зі складно-координаційної структурою;
  5. підбирати для кожного суглоба кілька вправ, що дозволяють пропрацювати його під різними кутами і в різних вихідних положеннях (лежачи, сидячи, стоячи) - дотримуватися послідовність виконання вправ в напрямку зверху вниз (спочатку для рук і плечового пояса, потім для тулуба, тазової області і, нарешті, нижніх кінцівок). При цьому слід йти від опрацювання менших мускулатурних груп до великих.
Поділитися в соц мережах:

Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Роль і значення розминки в фізичному вихованні